Apple Store Link
Play Store Link

Jan Fabre

De hartstocht van het denken / The Passion of Thinking, 1986

Bic ballpoint pen on paper